ตรวจสอบความจริง ! สปก.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนชาวบ้านว่ามีนายทุนฮุบที่ดิน สปก.กว่า 1730 ไร่ (ชมคลิป)

Publish 2018-02-21 10:35:52

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีนายบุญเลิศ ประสิทธ์นอกและชาวบ้านในตำบลหนองบัวสะอาดจำนวนกว่า 304 ราย ลงชื่อร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบัวใหญ่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาเรื่องเกี่ยวการยึดคืนที่ดิน สปก.จากนายทุน เพื่อนำมาจัดสรรให้ประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีซึ่งที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส่วนกลางจึงสั่งการให้ สปก.จังหวัดนครราชสีมา จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินออกรับฟังปัญหาและทำความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของสปก.ให้กับเกษตรกรเป็นกรณีพิเศษ

 
ณ ที่หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังครั้งนี้กว่า 300 คน gเมื่อประชุมทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วเสร็จจึงเดินทางออกตรวจพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าอาจจะมีการครอบครองโดยมิชอบของนายทุนซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์กว่า 1730 ไร่ อยู่ที่หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ชาวบ้านเรียกพื้นที่แถบนี้ว่าป่าโคกหลวง


ซึ่งปัจจุบันมีการทำไร่มันสำปะหลัง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ สปก.นครราชสีมาร่วมกันเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะทำการรังวัดจากพิกัดจีพีเอสร่วมกันกับภาพถ่ายทางอากาศและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนนำเอกสารการครอบครองที่ดินผืนดังกล่าวเพื่อทำประโยชน์มาแสดงแก้ต่าง ถ้าไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงได้สปก.จะทำการเพิกถอนสิทธิ์และยึดคืนที่ดินดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้กับประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินต่อไป

ภาพ/ข่าว อนุสรณ์ นาคขำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีีมาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนุสรณ์ นาคขำ
HASTAG :