เพื่อไทย จวกแรง ส.ว. แต่งตั้ง คือ ทายาทอสูร ลั่น ใช้อำนาจเอาเปรียบฝ่าย ประชาธิปไตย??

"เพื่อไทย" จวกแรง ส.ว. แต่งตั้ง คือ "ทายาทอสูร" ลั่น ใช้อำนาจเอาเปรียบฝ่าย "ประชาธิปไตย"??

Publish 2019-05-07 11:06:18


(7 พฤษภาคม) บนเฟซบุ๊กส่วนตัว "นคร มาฉิม" ซึ่งเป็นของ 'นายนคร มาฉิม' ผู้สมัครส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาใจความว่า "สมาชิกวุฒิสภาแต่งตั้ง คือ ทายาทอสูร จากรัฐธรรมนูญเผด็จการ เชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยเริ่มรู้สึกอึดอัด ไม่พอใจ ต่อสถานการณ์ทางการเมืองบ้านเราขณะนี้ว่า เมื่อเลือกตั้งไปเดือนกว่าแล้ว ทำไมไม่ได้รัฐบาล

 

เหตุใดจึงไม่มีความชัดเจนว่า ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี พรรคการเมืองใดจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และ นโยบายจะเอาอย่างไร ทิศทางของประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปทางไหน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีแต่ความโกลาหล วุ่นวาย สับสนอลหม่าน ไม่มีความชัดเจนใดๆ ทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศชะลอการลงทุน ขาดความเชื่อมั่น คนตกงาน ลูกหลานที่จบการศึกษามาไม่มีงานทำ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทุกชนิด การค้าการลงทุนทุกอย่างหยุดชะงัก

 

นายนคร มาฉิม
ที่สภาพการณ์บ้านเมืองของเราเป็นเช่นนี้เหตุผลหลักเกิดจากรัฐธรรมนูญเผด็จการ ที่วางโครงสร้างประเทศไทยให้วิปริตผิดเพี้ยน มุ่งสกัดกั้นพรรคเพื่อไทย และฝ่ายประชาธิปไตย ทำลายพรรคการเมือง และนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย เป็นรัฐธรรมนูญที่วางโครงสร้างการปกครองประชาชนและประเทศชาติให้กับเผด็จการ โดยเผด็จการ และเพื่อเผด็จการอย่างแท้จริง

 

รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกฎ กติกาที่ออกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย เช่น การตั้งพรรคการเมืองทำได้ยาก แต่ยุบพรรคการเมืองและการเอาผิดนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทำได้ง่ายการลงประชามติรับ/ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญมีการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนรับรู้ความจริงว่าซ่อนกับดัก แผนการทำลายอำนาจประชาชนและประชาธิปไตยไว้อย่างแยบยล 

 

 

ใครทักท้วงต่อต้าน ถูกจับกุมคุมขัง และปรับทัศนคติ พวกเผด็จการ และลิ่วล้อบริวารของเผด็จการพูดได้ฝ่ายเดียว จนผ่านเสียงประชามติและฝ่ายเผด็จการก็ใช้อ้างเป็นความชอบธรรมว่าประชาชนให้ความเห็นชอบแล้ว แต่เมื่อเริ่มใช้บังคับและปฎิบัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา กลับเต็มไปด้วยการทุจริต การเลือกตั้งทุกรูปแบบ ทั้งการซื้อสิทธิขายเสียงหนักหน่วงรุนแรงเป็นประวัติการณ์ 

 

การใช้อำนาจรัฐเอาเปรียบพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอย่างหนักผ่านข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน การใช้เงินภาษีประชาชนไปซื้อเสียงในนามบัตรประชารัฐ หรือบัตรคนจน แม้กระทั่งการใช้หน่วยงานสงครามจิตวิทยาของทหารทำลายผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายประชาธิปไตย การยุบพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย เป็นต้น ก็ทำกันอย่างไม่ละอาย เมื่อเลือกตั้งเสร็จปรากฏว่าพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการยังพ่ายแพ้อยู่มีเสียง สส น้อยกว่าฝ่ายประชาธิปไตย แทนที่แกนนำพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการจะยอมรับความพ่ายแพ้ให้ พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จบริหารประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกตั้งให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะ แล้วมีรัฐบาลบริหารประเทศให้เดินหน้าต่อไป แต่ฝ่ายเผด็จการกับไม่เคยมีจิตสำนึก ไม่มีสปิริต ไม่มีความละอายต่อประชาชน และต่อนานาชาติ ไม่เคยเคารพเสียงของประชาชน 


กลับพยายามใช้เครือข่ายเผด็จการทั้ง ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทำลายนักการเมืองและพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอย่างน่าละอาย แถมมีแผนการสืบทอดอำนาจโดยใช้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของฝ่ายเผด็จการ คสช. มาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีก

 

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร คสช. จึงถือเป็นทายาทอสูรที่คลอดมาจากครรภ์เผด็จการ มีพ่อแม่เป็นเผด็จการ และเกิดมาเพื่อสืบทอดอำนาจให้กับเผด็จการเท่านั้น โดยที่ประชาชนเจ้าของประเทศไม่ได้มีส่วนในการเลือกพวกเขาเข้ามา จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เริ่มปรากฏให้เห็นถึงความเลวร้ายของรัฐธรรมนูญเผด็จการฉบับนี้ 

 

ซึ่งหากไม่มีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งในทางวิชาการและทางทฤษฎีถือว่าเป็นกฎโจรกบฏและกฎหมายที่ออกตามรัฐธรรมนูญนี้ กฎ กติกาของบ้านเมืองของเราจะกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อำนาจของประชาชนและระบอบประชาธิปไตยรวมไปถึงพรรคการเมือง และนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย จะค่อยๆถูกย่อยสลายทำลายจนหมดสภาพ

ประเทศไทยของเราจะอยู่ภายใต้กฎเผด็จการ เท่านั้น ประเทศไทยจะกลายเป็นรัฐทหาร คล้ายกับรัฐบาลเผด็จการทหารสล็อตของพม่าและ รัฐบาลเผด็จการแอบแฝงในกัมพูชาเพราะเผด็จการชุดนี้ลอกแบบนั้นมาเพื่อใช้ปกครองประเทศไทยและคนไทย

 

สมาชิกวุฒิสภาที่คณะ คสช แต่งตั้งขึ้น มาจำนวน 250 คน จึงเป็นตัวแปรสำคัญ ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน แต่จะเป็นไปตามความต้องการในการสืบทอดอำนาจของเผด็จการเท่านั้น พวกเขาจึงถือเป็นทายาทอสูรของระบอบเผด็จการอย่างแท้จริง"

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีเดย์ 8 พ.ค. !! จับตาศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง วินิจฉัยแต่งตั้งกรรมการสรรหา ส.ว. ขัดกฏหมายหรือไม่?

ไม่มีเด็ดล็อกการเมือง!! "บิ๊กป้อม" ยันชัด ปม ศาล รธน. ชี้ขาดสูตรคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ไร้ปัญหา (คลิป)

มึนหนัก?? "เพื่อไทย" โร่ กกต. ขอให้ยกเลิกสรรหา ส.ว. อ้างเพราะ "บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะ !?

"สมศักดิ์" เชื่อไม่มีรัฐบาลแห่งชาติ ชี้ ส.ว.250 ช่วยการเมืองไม่ให้ลุกเป็นไฟ!

กางแผ่-เรื่องที่ควรรู้ก่อนการเลือกตั้ง! "นักวิชาการ" แจงยิบ หยุดความเข้าใจผิดเรื่อง 250 ส.ว.!
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;