วัฒนา แซะ บิ๊กตู่ เห็นชอบให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ ยกเป็นเรื่องฮา หากจะสร้างจิตสำนึกให้รู้จักเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพสิทธิของผู้อื่น

Publish 2017-11-23 08:06:53

วันที่ 23 พ.ย. นายวัฒนา เมืองสุข อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุ ข่าวที่สร้างความฮาแห่งปีสำหรับผม คือข่าวที่ ครม. ประยุทธ์เห็นชอบให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ ที่ฮามากเพราะมติ ครม. เกิดขึ้นพร้อมกับข่าวนักเรียนเตรียมทหารถูกซ่อมจนตายแถมอวัยวะภายในถูกควักออกไปหมด รวมทั้งข่าวการอุ้มแกนนำยางภาคใต้เข้าค่ายทหารเพื่อป้องกันไม่ให้มาเรียกร้องจากรัฐบาลคำประกาศสิทธิมนุษยชนที่ถูกสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองอันถือเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งไทยต้องปฏิบัติตามคือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ เช่น (1) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (2) เสรีภาพในร่างกายที่จะไม่ถูกจับกุมคุมขังตามอำเภอใจ เช่น การอุ้มคนเห็นต่างเข้าค่าย (3) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลที่เป็นอิสระ เช่น พลเรือนต้องไม่ขึ้นศาลทหาร หรือการพิจารณาคดีอาญาต้องทำต่อหน้าจำเลย (4) สิทธิทางการเมือง เช่น เสรีภาพในการชุมนุม หรือการใช้สิทธิเลือกผู้แทน เป็นต้น ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าผู้ที่กำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดคือรัฐบาล คสช.หากจะสร้างจิตสำนึกให้รู้จักเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพสิทธิของผู้อื่น ต้องเริ่มจากหัวหน้ารัฐบาลเป็นคนแรก คนต่อมาคือรอง นรม. ที่เพิ่งให้สัมภาษณ์ว่านักเรียนเตรียมทหารตายเพราะฮีทสโตรก ทั้งที่การชันสูตรพบว่าซี่โครงหักถึง 4 ซี่ ส่วนการถูกซ่อมจนเกินกำลังก็เป็นการธำรงไว้ซึ่งวินัยไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่หากพลเอกประยุทธ์เกิดมีสำนึกต้องการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นมาจริง ก็ต้องยกเลิกคำสั่ง คสช. ทั้งหลายที่ขัดกับหลักการของ UDHR และ ICCPR เช่น เลิกการดำเนินคดีกับผู้ที่เห็นต่าง เลิกเอาพลเรือนขึ้นศาลทหาร และรีบจัดการเลือกตั้งคืนอำนาจให้ประชาชน เพราะสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น แถมเก่งแต่กับผู้หญิงและประชาชนมือเปล่าไม่มีอาวุธ โคตรกระจอกเลยครับ