ชมรมผู้ปกครอง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา แถลงการณ์คัดค้านมติ กกจ.สั่งลดขั้นเงินเดือนอดีต ผอ.อ้างไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดิน (คลิป)

Publish 2018-02-13 16:07:11



ชมรมผู้ปกครอง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา  แถลงการณ์คัดค้านมติ กกจ.สั่งลดขั้นเงินเดือนอดีต ผอ. อ้างไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดิน แต่เป็นเงินส่วนตัวของผู้ปกครอง    

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 มกราคม 61 ที่ผ่านมา   กกจ. หรือ  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโทษของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา โดยมี นาย มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประในที่ประชุม  และที่ประชุมได้มีมติ 6 ต่อ 2 ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนตลอดอายุราชการ นาย ไพศาล มีสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เรื่องการใช้จ่ายเงินชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ   จากนั้นต่อมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้มีหนังสือคำสั่ง ที่ 259/2561 เรื่อง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 ส่งไปยังนายไพศาล มีสวัสดิ์ เพื่อรับทราบ  ซึ่งหากนายไพศาล ประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง.

 

 

 

 



ล่าสุด วันนี้ นาย บุญลือ ฟูเฟื่อง ประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา  พร้อมทั้ง คณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกันแถลงข่าว  คัดค้านมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ( กกจ )  ที่สั่งลดขั้นเงินเดือนอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน กรณีเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา 15,000 บาท โดยยกเหตุผล เงินจำนวนดังกล่าวไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน  แต่เป็นเงินส่วนตัวของผู้ปกครองที่ต้องการช่วยเหลือโรงเรียน ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการ และ อบจ.   โดยก่อนการแถลงข่าวได้มีการจุดเทียนส่องสว่าง สื่อให้เห็นความมืดมนต่อการจัดการศึกษาท้องถิ่น  พร้อมทั้งมีการนำตาชั่ง  ที่มีการระบุชื่อนาย ไพศาล มีสวัสดิ์ และ กกจ.จังหวัด คนละด้าน   นำมาตั้งที่ด้านหน้าเพื่อสื่อให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับอดีตผู้อำนวยการรายนี้  โดย นาย บุญลือ ฟูเฟื่อง  ประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา กล่าวว่า เงินบำรุงการศึกษาที่เรียกเก็บภาคเรียนละ 15,000 บาท  เป็นเงินส่วนตัวของผู้ปกครอง ไม่ใช่เงินของ อบจ. หรือ เงินงบประมาณแผ่นดิน  และ มติของ กกจ.ที่ออกมาไม่ให้ความยุติธรรมแก่อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเช่นกัน ทั้งที่ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ระบุชัดเจน เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ดังนั้น พวกเราในฐานะผู้ปกครองนักเรียนและมีส่วนร่วมกับคดี  มีความเคลือบแคลงสงสัยว่า ทำไมคณะกรรมการสอบสวนจึงไม่เรียกพวกเราเข้าไปสอบถามหรือแสดงเหตุผลใด ๆ   เลย   ดังนั้นในเรื่องดังกล่าวนี้ภายหลังจากที่ได้แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนแล้ว  ตนเองพร้อมทั้งคณะ จะเดินทางไปยื่นหนังสือ ต่อ นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อรับทราบต่อไป

 

 

 

 

 



ด้าน นาย ไพศาล มีสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กล่าวว่า  ในฐานะข้าราชการก็รู้สึกเสียใจกับคำสั่งที่ออกมา  ซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับตน  เพราะตนเองมั่นใจว่าไม่ได้ทุจริตอย่างแน่นอน   แต่เมื่อมีคำสั่งออกมาก็ต้องน้อมรับคำสั่ง   และตนเองก็จะใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อไป   แต่ในส่วนของการดำเนินการตนเองต้องขอตรวจสอบพิจารณาก่อนโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ก่อน   แต่ ณ ขณะนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรก่อน   เพราะตั้งแต่มีคำสั่งออกมา ทำให้ชีวิตราชการตนมัวหมอง   และการลดขั้นเงินเดือนนั้นหมายถึงตัดเงินเดือนที่ต่อเนื่องกันไป จนถึงเกษียณอายุราชการ   ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายเกินไป   ส่วนกรณีของทางชมรมผู้ปกครอง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา   ที่ออกมาแถลงการณ์คัดค้านมติ กกจ ในครั้งนี้  ก็เป็นไปตามความต้องการของทางชมรมผู้ปกครอง ฯ เอง  ตนไม่มีอำนาจไปชี้นำได้   แต่อย่างไรก็ตามตนเองต้องขอขอบคุณทาง ทางชมรมผู้ปกครองฯ ที่เป็นกำลังใจให้มาตลอด   

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา




Suggess News