สัตหีบ !! เปิดโครงการชุมชนสีขาวต้านภัยยาเสตติด (มีคลิป)

Publish 2018-02-13 12:21:12วันนี้ 13 ก.พ.61 นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานเปิด โครงการชุมชนสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ปลัดอำเภอสัตหีบ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตลอดจนหัวหน้าชุมชน 13 ชุมชน เข้าร่วมเปิดโครงการตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันแลแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น วาระแห่งชาติ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้มีประสิทธิผลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างพลังความร่วมมือ ร่วมใจในทุกภาคส่วนเพื่อหยุดยั้งและลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลฯได้จัดทำโครงการชุมชนสีขาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีวัตตุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิดชุทชนแก้ไขปัญหาด้วยชุมชนเองโดยการใช้มาตรการทางสังคมเป็นหลักเพื่อป้องกันไม่ให้คนในชุมชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อันนำไปสู่การเป้นชุมชนสีขาวต่อไปนาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แนวคิดชุมชนแก้ไขปัญหาด้วยชุมชนตัวเอง ตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดและถูกต้อง เพราะเป้นที่ประจักษ์แล้วว่าการใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้และนับวันปัญหายิงทวีความรุนแรงและส่งผลร้ายต่อประเทศชาติทั้งปัจจุบันและอนาคต เป็นที่น่ายินดีที่โครงการนี้มีชุมชนในเขตรับผิดชอบ เข้าร่วมโครงการครบ ทั้ง 13 ชุมชน และในจำนวนนี้มี 2 ชุมชน ที่สามารถให้การรับรองครัวเรือนได้ครบร้อยเปอร์เซนต์ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการเห็นความสำคัญที่จำนำไปสู่ผลสำเร็จคือการเป็นชุมชนสีขาว อย่างยั่งยืนต่อไป

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์จังหวัดชลบุรี