มาแล้วจ้า!!! คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 จาก "ลุงตู่" มอบถึงเด็กๆ ยุค 4.0 เน้นฉลาดใช้สื่อสร้างสรรค์!!!

Publish 2017-12-22 12:48:52

อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่า เสาร์ของที่สองเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของน้องๆหนูๆ เพราะรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ทุกปีนายกรัฐมนตรี จะมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  ซึ่งปีนี้ตรงกับเสาร์ที่ 13 มกราคม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีต้องการให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์

รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ  ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

 อย่างไรก็ตาม นายการุณ กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดงานวันเด็กในปี 2561 ในปีนี้ส่วนกลางจะจัดที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะมีการแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว

สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบให้แก่เด็กช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 " เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง " คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน